Bamberští symfonikové s Jakubem Hrůšou

19.9.2021 ve 4. symfonii c moll J.B. Foerstera

titulka

V pražském Rudolfinu se na festivalu Dvořákova Praha rozezněl orchestr Bamberských symfoniků pod vedením dirigenta Jakuba Hrůši. Vedle orchestrálních děl G. Mahlera a R. Strausse provedli bamberští Symfonii č. 4 c moll, op. 54 "Veliká noc" J.B. Foerstera. Spolu s hudbou bylo pro tuto příležitost prezentováno autentické umělecké dílo přímého potomka uměleckého rodu a malíře G.D. Förstera, původem ze Zábřehu na Moravě.

Před koncertem byli v Neumannově salónku jmenováni čestnými členy Mezinárodní společnosti J.B. Foerstera paní Mgr. Jana Schneeweisová a pan dirigent Jakub Hrůša.