Jarní komentovaná vycházka v Praze 1

17.6.2020 Sraz v pasáži Světozor v 16:00

Pozvánka na jarní vycházku 17

S HANOU HEJDOVOU

Vypravte se po stopách hudebníků, výtvarníků, fotografů, vědců a literátů centrem Prahy 1.

Výjimečná vzpomínka na Olgu Foersterovou, druhou manželku známého skladatele a také prezidentského kandidáta J. B. Foerstera.

Na závěr krátké hudební překvapení na faře kostela sv. Vojtěcha.

Přihlaste se do 12.6. na adrese info@sjbfoerster.cz

Jedná se o trasu B.