Komentovaná vycházka trasa B 11/2021

6.11.2021 Sraz v pasáži Světozor v 10:00

Komentovaná vycházka trasa B

Úryvky z literárního díla J.B. Foerstera "Stopy v písku času" přednesou v závěru vycházky ve Foersterově síni Vlasta Korbová a Arnošt Proschek.

Dne 1. dubna 2021 nás opustil ve věku nedožitých 100 let Foersterův pamětník a básník pan Miroslav Matouš. Dokladem jejich životního setkání je archivní korespondence (viz „dopis J.B. Foerstera M. Matoušovi níže).

Přihlaste se na adrese info@sjbfoerster.cz

Soubory

Komentovaná vycházka trasa B - typ: PDF / velikost: 733.52K
titulka notového vydání - typ: PDF / velikost: 461.19K
dopis J.B. Foerstera M. Matoušovi - typ: PDF / velikost: 238.04K