Pietní setkání na Vyšehradě

11.4.2019 Vyšehrad 16:30

Otakar Ostrčil foto VěK

Akce pouze pro členy Společnosti J. B. Foerstra

Díky laskavému průvodci panu Václavu Potočkovi nahlédneme dne 11. 4. 2019 v 16.30 do krypty Slavína (nezapomeňte na svíčky), následně položíme květiny u hrobu zakladatele Foersterovy společnosti Otakara Ostrčila a na hrob Berty Foersterové - Lautererové a jejího syna Alfreda.
Poté bude od 18.00 hodin v kostele sv. Petra a Pavla na Vyšehradě sloužena mše za Bertu Foersterovou - Lautererovou a její rodinu.