Historie

Společnost Josefa Bohuslava Foerstera, z. s. byla založena pod názvem Foersterova společnost (FS) roku 1919 u  příležitosti skladatelových šedesátých narozenin. Prvním předsedou spolku se stal Otakar Ostrčil, jednatelem Jindřich Hybler. Organizace si kladla za cíl podporovat Foersterovo dílo a českou hudbu pořádáním koncertů, přednášek a vydáváním hudebnin. Prvním vydavatelským počinem FS bylo vydání klavírního výtahu Foersterovy opery Debora, následovaly opery Srdce (klavírní výtah a partitura), Bloud (klavírní výtah), oratorium Svatý Václav (klavírní výtah), klavírní výtahy 3. a 5. symfonie, Houslového koncertu č. 2 a Koncertu pro violoncello klavírní výtah suity Cyrano de Bergerac, edice skladatelových melodramů a sborů a dalších děl. FS se také podílela na vydání děl Smetanových, Ostrčilových, Rudolfa Karla, Otakara Jeremiáše, Otakara Zicha, Jana Zelinky, Emila Františka Buriana či Jindřicha Hyblera.

Ve vedení FS se v průběhu dalších let vystřídali Josef Bartoš, Metod Doležil a Josef Plavec. Roku 1959 získala FS jako působiště bývalý refektář fary kostela svatého Vojtěcha – Foersterovu síň, kde se uskutečňovaly koncerty a přednášky, pořádané společností. Po smrti Josefa Plavce (1979) stál v čele společnosti Radomír Melmuka, významnou oporou činnosti byla až do své smrti roku 2012 Míla Smetáčková jako místopředsedkyně.

Během posledního půlstoletí prodělala společnost personální i právní změny. Roku 1982 se stala součástí České hudební společnosti, v březnu 2007 se znovu osamostatnila a transformovala v občanské sdružení pod názvem Společnost Josefa Bohuslava Foerstra (SJBF).

Roku 2012 přišla SJBF o své sídlo na faře kostela sv. Vojtěcha a z důvodu rekonstrukce fary musela uvolnit Foersterovu síň. Od března 2013 do dubna 2014 stála v čele SJBF Jana Fojtíková. Hledání nového sídla, vytvoření stanov odpovídajících novému občanskému zákoníku (89/2012 Sb) a přeregistrování na zapsaný spolek (z. s.) bylo úkolem nového vedení spolku, jehož předsedkyní se stala na základě voleb 29. května 2015 Olga Černá. Sídlem SJBF je v současnosti Ústav dějin umění AV ČR v Praze.

Také dnes si klade SJBF za svůj hlavní cíl především propagaci díla samotného Josefa Bohuslava Foerstera, přičemž usiluje o uvádění zapomenutých, či dosud nikdy neuvedených děl.