Informace pro členy

Výhody členství v SJBF:

  • zvýhodněné vstupné na koncerty pořádané SJBF
  • volný vstup na ostatní akce SJBF: přednášky, besedy, poslech děl J. B. Foerstera z nových nahrávek za osobní účasti předních interpretů Foersterových skladeb ad.

ČLENSKÉ  PŘÍSPĚVKY

Roční členské příspěvky činí 200 Kč, pro seniory a studenty 100 Kč.
Příspěvky je možno uhradit bezhotovostním převodem na účet Společnosti J. B. Foerstra v Komerční bance: 35-7956980287 / 0100, variabilní symbol příslušného roku. Pro případné sponzorské dary platí stejné číslo účtu a variabilní symbol příslušného roku.  Platbu je možno uskutečnit i osobně při návštěvě některého z pořadů SJBF. Členské příspěvky se hradí nejpozději vždy do poloviny kalendářního roku.