Informace pro členy

Výhody členství v MSJBF:

  • zvýhodněné vstupné na koncerty pořádané MSJBF
  • volný vstup na ostatní akce MSJBF: přednášky, besedy, poslech děl J. B. Foerstera z nových nahrávek za osobní účasti předních interpretů Foersterových skladeb ad.

ČLENSKÉ  PŘÍSPĚVKY

Roční členské příspěvky činí 400 Kč, pro seniory a studenty 200 Kč.
Příspěvky je možno uhradit bezhotovostním převodem na účet Mezinárodní společnosti J. B. Foerstera v Komerční bance: 35-7956980287 / 0100, variabilní symbol příslušného roku. Pro případné sponzorské dary platí stejné číslo účtu a variabilní symbol příslušného roku.  Platbu je možno uskutečnit i osobně při návštěvě některého z pořadů MSJBF. Členské příspěvky se hradí nejpozději vždy do poloviny kalendářního roku.