Poslání

Poslání Společnosti Josefa Bohuslava Foerstera bylo vysloveno při jejím založení roku 1919. Podobně formulované zůstalo dodnes, tedy propagovat dílo J. B. Foerstera a jeho současníků, seznamovat s historickými kontexty jejich tvorby prostřednictvím živých koncertů, přednášek, publikační činnosti, výstav, rozhlasových pořadů a dalších aktivit. Společnost Josefa Bohuslava Foerstera se také snaží iniciovat rozšiřování znalostí o skladatelově životě a díle, a to zejména pokud jde o jeho působení mimo vlast, tedy období, v němž životopisci dosud většinou vycházeli pouze ze skladatelových osobních vzpomínek.

 

„Foerstrova společnost v Praze ustavila se na valné schůzi 26. června 1919. Předsedou zvolen Otakar Ostrčil. Účelem jejím bude podporovati a šířiti hudební umění české, zvláště moderní beze všech zájmů stranických.“

Národní politika, 2. 7. 1919

 

„Pojí nás jedno přání, jedna touha, jeden cíl: sloužiti kráse, […] lásce. Neboť jen z lásky povstává, co je veliké, vznešené a utěšující v životě, a jen v ní je zdroj krásy.“

Slova J. B. Foerstera k členstvu Foerstrovy společnosti