Publikace o J. B. Foersterovi

Aktuální podrobný soupis bibliografie se nachází na stránkách Český hudební slovník osob a institucí (Centrum hudební lexikografie, Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity)

www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/