Rozhlas + Film

Video ukázky z komorního koncertu Klavírní soirée pořadu Duchovní svět bratrů Foersterů


Spřízněni volbou: o J. B. Foerster v rozhlasovém pořadu o Janu Schneeweisovi a Janě Schneeweisové
https://vltava.rozhlas.cz/bila-jako-snih-aneb-hudebni-cesty-jana-schneeweise-a-jany-schneeweisove-7847658
V úterý 9. dubna 2019 byl v premiéře vysílán rozhlasový pořad Viktora Velka o Janu Schneeweisovi, jednom z posledních žáků J. B. Foerstera. Součástí pořadu je blok věnovaný jeho dceři, klavíristce Janě Schneeweisové, člence SJBF. Srdečně zveme k poslechu!

"Přijď království Tvé". Operní tvorba Aloise Háby a vybraných současníků
https://vltava.rozhlas.cz/prijd-kralovstvi-tve-operni-tvorba-aloise-haby-a-vybranych-soucasniku-7447487
Pořad u příležitosti světové premiéry stejnojmenné opery Aloise Háby, která se odehrála 24. června 2018 v Ostravě, připravili Vlasta Reittererová a Viktor Velek. V pořadu je pozornost věnována i J. B. Foersterovi. Srdečně zveme k poslechu!

Kantáty a oratoria Josefa Bohuslava Foerstera
https://vltava.rozhlas.cz/kantaty-a-oratoria-josefa-bohuslava-foerstera-7225298
Pořad přiravený Viktorem Velkem v kvěntu 2018 mapuje kantátovou a oratorní tvorbu J. B. Foerstera, v pořadu zaznívá řada unikátních nahrávek. Srdečně zveme k poslechu!