Výbor

Členové výboru

Mgr. Olga Černá – předsedkyně

Tomáš Víšek, Ph.D.

Mgr. Dr. phil. Viktor Velek, Ph.D.

Kontrolní komise

Hana Svobodová