Dílo J. B. Foerstera

Rozsáhlé dílo J. B. Foerstera zahrnuje 194 opusovaných skladeb nejrůznějších oborů, díla pro sólový klavír, různá komorní obsazení a pro symfonický orchestr, z vokální tvorby písně a sbory na české i německé texty, dále šest oper, kantáty, oratorium, církevní skladby a četné koncertní melodramy.

Cykly pro klavír:

 • Snění op. 47
 • Růže vzpomínek op. 49
 • Imprese op. 73
 • Hudba večera op. 79
 • Erotovy masky op. 98
 • Osenická suita op. 129
 • Črty uhlem op. 136

Ostatní komorní tvorba:

 • Sonáta pro housle a klavír h moll op. 10
 • Sonáta pro violoncello a klavír f moll op. 45
 • Sonáta pro violoncello a klavír c moll op. 130
 • Klavírní trio f moll op. 8
 • Klavírní trio B dur op. 38
 • Klavírní trio a moll op. 105
 • Smyčcový kvartet E dur op. 15
 • Smyčcový kvartet D dur op. 39
 • Smyčcový kvartet C dur op. 61
 • Smyčcový kvartet F dur op. 182
 • Smyčcový kvartet „Vestecký“
 • Dechový kvintet op. 95
 • Nonet op. 147

Orchestrální skladby:

 • Symfonie d moll op. 9
 • Symfonie F dur op. 29
 • Symfonie D dur op. 36 „Život“
 • Symfonie c moll op. 54 „Veliká noc“
 • Symfonie d moll op. 141
 • Koncert pro housle op. 104
 • Koncert pro violoncello op. 143
 • Mé mládí op. 44
 • Cyrano de Bergerac op. 55
 • Ze Shakespeara op. 76
 • Legenda o štěstí op. 83
 • Jaro op. 84
 • Jaro a touha op. 93
 • Jičínská suita op. 124

Melodramy:

 • Tři jezdci op. 21 (Jaroslav Vrchlický)
 • Amarus op. 30a (Jaroslav Vrchlický)
 • Norská balada op. 40b (Julius Zeyer)
 • Čtyři melodramy op. 111 (Tři králové na Josefa Václava Sládka; Jacopone da Todi. Helmaladur a Mše biskupa Turpina, vše na texty Jaroslava Vrchlického)
 • Romance štědrovečerní op. 155a (Jan Neruda)
 • Tři melodramy op. 162 (Cikánské děcko, Laň na Josefa Václava Sládka, Sníh na Jaroslava Vrchlického
 • Z třicetileté války (Rainer Maria Rilke)
 • aj.

Opery:

 • Debora op. 41 (libreto Jaroslav Kvapil podle Salomona Mosenthala)
 • Eva op. 50 (libreto skladatel podle dramatu Gazdina roba Gabriely Preissové)
 • Jessika op. 60 (libreto Jaroslav Vrchlický podle Kupce benátského Williama Shakespeara)
 • Nepřemožení op. 100 (na vlastní libreto)
 • Srdce op. 102 (na vlastní libreto)
 • Bloud op. 158 (na vlastní libreto podle L. N. Tolstého)

Písně a písňové cykly:

 • Písně jarní a podzimní op. 11
 • Erotikon op. 23
 • Alejemi akátů op. 28
 • Písně soumraku op. 42
 • Noční violy op. 43
 • Láska op. 46
 • Písně touhy op. 53
 • Hrst klasů op. 66
 • Milostné písně op. 96
 • Tři písně z války op. 97
 • Čisté jitro op. 107
 • Kvetoucí magnolie op. 132
 • Šest písní na Puškina op. 161
 • U bran štěstí op. 186

Sbory a sborové cykly:

 • Tři selské písně op. 19
 • Devět mužských sborů op. 37
 • Šest sborů op. 86 (Rodné mluvě, Svatý Václave, Oslavný sbor, Dvě laně, Píseň klasů, Česká znělka)
 • Most vzdechů op. 87
 • Co podzim dal op. 110
 • Sluncem a stínem op. 118
 • Dvanáct mužských sborů op. 171
 • Stopy v písku času op. 192
 • četné úpravy lidových písní aj.

Kantáty:

 • Hymnus andělů op. 13 (Svatopluk Čech)
 • Mrtvým bratřím op. 108 (na texty různých básníků)
 • Čtyři bohatýři op. 117 (Josef Václav Sládek)

Oratoria:

 • Stabat mater op. 56
 • Svatý Václav op. 140

Církevní skladby:

 • Písně k svatým patronům českým op. 68
 • Dvě modlitby J. A. Komenského op. 99a
 • Mše ke cti sv. Trojice op. 170
 • Glagolská mše op. 123
 • Mše ke cti sv. Františka z Assisi op. 131
 • Mše ke cti blahoslavené Panny Marie op. 185
 • Mše ke cti sv. Vojtěcha op. 188
 • Te Deum op. 146

Literární dílo:

Josef Bohuslav Foerster přispíval kriticky a esejisticky do deníků vycházejících v Praze, Hamburku i Vídni. Své vzpomínky soustředil v několika svazcích autobiografie nazvané Poutník (Poutník, 1929, a Poutníkovy cesty, 1932; 2. vydání v jednom svazku 1942), Poutník v Hamburku (1938) a Poutník v cizině (1947). Různé Foersterovy úvahy a eseje vyšly pod titulem Stůl života (1920), Stopy v písku času (1928), Řecká váza (1931), Umění a jeho etická moc (1941), Co život dal (1942).

Aktuální podrobný soupis bibliografie se nachází na stránkách Český hudební slovník osob a institucí (Centrum hudební lexikografie, Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity)
www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/