Kontakt

Korespondenční adresa:
Mezinárodní společnost Josefa Bohuslava Foerstera, z. s.
Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, v.v.i
Husova 352/4,
CZ 110 00 Praha 1

Tel.: 00420 604 183 175

E-mail: info@sjbfoerster.cz

Další kontakty

Mezinárodní společnost Josefa Bohuslava Foerstera, z. s.,
zkratka MSJBF , spolek, vedený ve spolkovém rejstříku Městským soudem v Praze,
oddíl L, vložka 17298
IČO: 270 50 521

Web: www.sjbfoerster.cz

číslo účtu: 35 – 7956980287 / 0100 (Komerční banka)

Korespondenční adresa:
Mezinárodní společnost Josefa Bohuslava Foerstera
Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, v.v.i
Husova 352/4,
CZ 110 00 Praha 1