B. A. Wiedermann: varhanní legenda | Nedělní programy o páté

5.11.2023 v 17:00 Komunitní centrum na faře kostela sv. Vojtěcha

Foerster_Nedelni_o_pate_plakat_listopad_2023

V letošním roce si připomínáme 140. výročí narození varhanního virtuosa, skladatele, pedagoga a organologa Bedřicha Antonína Wiedermanna.

Tuto mimořádnou osobnost české hudby, jejíž odkaz není stále plně doceněn, pojilo také hluboké přátelství s Josefem Bohuslavem Foersterem. Jeho organologické působení navazuje na ceciliánskou reformu spojenou s Josefem Försterem. Řada unikátních dochovaných fotografií, které není možné jinde vidět, přiblíží Wiedermannův život a dobu, ve které žil. Součástí přednášky budou také originální Wiedermannovy nahrávky ze 40. let minulého století a vzácný filmový dokument s "jeho" varhanami u sv. Jakuba na Starém Městě pražském. V loňském roce vyšla historicky první knižní monografie o jeho životě a díle, která bude během přednášky představena.

Soubory

Foerster_Nedelni_o_pate_plakat_listopad_2023 - typ: PDF / velikost: 1.66M
Varhanik_2023 - typ: PDF / velikost: 1.00M