Den s Foersterovými melodramy | Nedělní programy o páté

24.9.2023 v 17:00, Foersterova síň, fara kostela sv. Vojtěcha, Pštrossova 214/17, Praha 1

Foerster_Nedelni_o_pate_plakat_zari_2023

Účinkují: Olga Černá, Filip Sychra, Robert Fuchs

Kdo by chtěl přijít na chuť melodramům J.B. Foerstera v prokomponovaném programu klavírních skladeb, má tentokrát možnost přiblížit se nejen opomíjenému hudebnímu žánru, ale i básnickým předlohám našich významných literátů. Zveme na...


Dne 24.9. 2023 uspořádala Mezinárodní společnost J.B. Foerstera ve Foersterově síni na faře kostela sv. Vojtěcha v Praze 1 koncertní provedení melodramů J.B. Foerstera ve spojení s klavírními skladbami. 

Josef Bohuslav Foerster (1859-1951)

Den op. 153b, Jitro pro klavír
Amarus op. 30a / melodram, text Jaroslav Vrchlický
Esquisses de Danse op. 48, č. 1 / Danse des Enfants pro klavír
Faustulus op. 31 / melodram, text Jaroslav Vrchlický
Den op. 153b, Poledne pro klavír
Z třicetileté války / cyklus melodramů na text Rainera Marie Rilka
Válka–Vojenská ukolébavka–Balada–Zlato–Výjev–U Frýdlanta–Mír
Den op. 153b, Večer pro klavír
Mše biskupa Turpina op. 111, č. 4 / melodram, text Jaroslav Vrchlický


Vojtěšská čtvrť byla v minulosti místem působiště skladatelova otce Josefa Förstera, regenschoriho svatovojtěšského kůru, kde na přelomu 19./20.stol. vystupovala elita pěvců ND a kde také působil jako varhaník Antonín Dvořák. Mezi pěvci se ocitla i mladičká Berta Lautererová - Foersterová, skladatelova pozdější choť, již J.B. Foerster následoval na 25 let do Hamburku a Vídně. V těchto metropolích působila Foersterova manželka v angažmá pod vedením Gustava Mahlera. Místo a dům vedle kostela sv. Vojtěcha je též rodištěm skladatelova bratra Viktora, neméně významného malíře a mozaikáře, mj. autora kreseb skladatelových notových vydání provedených melodramů Amarus a Faustulus, ale i prostorem posledních let života dalšího uznávaného tvůrce melodramů Zdeňka Fibicha.

Mezi hosty Foersterovy pamětní síně, která je dnes využívaná jako sál pro kulturní akce, se tentokrát objevily i členky rodiny J.B. Foerstera, od skladatelovy druhé manželky Olgy Foersterové. Netradiční vystoupení v podání pěvkyně Olgy Černé, herce a moderátora Filipa Sychry a klavíristy Roberta Fuchse uvedlo posluchače do baladického světa deklamovaných obrazů a výjevů z pera našich předních literátů Jaroslava Vrchlického a Rainera Marie Rilka. 

Soubory

Foerster_Nedelni_o_pate_plakat_zari_2023 - typ: PDF / velikost: 2.37M