Cestou kříže

15.6.2020 kostel sv. Vojtěcha v 16:00 hod. (Vojtěšská 214, Praha 1)

MSJBF pozvánka

Přednáška Františka Kožíška a P. Benedikta Hudemy o Křížových cestách V. Foerstera, F. Bílka a o historii kostela

Osobní „křížové" cesty Františka Bílka a Viktora Foerstera se prolnuly lidsky i umělecky. Ba co víc, jejich společná umělecká práce se vůbec poprvé prolnula právě na první křížové cestě, kterou zhotovili pro chrám v Pelhřimově. František Bílek byl autorem či spoluautorem tří křížových cest. První, zmíněnou pelhřimovskou, namaloval společně s Viktorem. Druhou, prostějovskou, již dělal sám a pojal ji velmi originálně - nejen že do ní zakomponoval chrámový oltář, ale malovaná zastavení doplnil plastickými vložkami, které měly znázorňovat utrpení nebes a země, způsobené jednotlivými událostmi křížové cesty. Třetí, kolínskou, vyřezal Bílek mistrovsky v dubu, když řezbářsky přesně ztvárnil výjevy z prostějovské cesty. Přesný počet křížových cest zhotovených Viktorem Foersterem není znám. S určitostí máme doloženy ty v Pelhřimově, v Nové Říši, na Křemešníku, na Strahově a v Němčicích nad Hanou. I na nich je vidět, že se autor nechtěl opakovat, ale hledal pro každou cestu vždy novou koncepci a pojetí.

FK

Pořádá Mezinárodní společnost J. B. Foerstera ve spolupráci s Římskokatolickou farností u kostela sv. Vojtěcha a Společností F. Bílka.

Prosíme o potvrzení účasti do 8. 6. na adrese info@sjbfoerster.cz


Soubory

MSJBF pozvánka - typ: PDF / velikost: 1.52M