Svatovojtěšský kůr Josefa Förstera | Nedělní programy o páté

19.6.2022 Pštrossova 214/17, 110 00 Praha 1, 17:00 hod

Foerster Nedělní programy o páté plakát

Mezinárodní společnost J. B. Foerstera ve spolupráci s Římskokatolickou farností u kostela sv. Vojtěcha zve na prohlídku varhan svatovojtěšského kůru s průvodním slovem varhaníka a klavíristy Martina Moudrého. Zvukovou prezentaci varhan obohatí závěrem prohlídka Foersterovy síně s hudebním překvapením.

Josef Förster (22.2. 1833 Osenice – 3.1. 1907 Praha) varhaník, pedagog, skladatel a reformátor chrámové hudby, vedl na svatovojtěšském kůru v Praze, prakticky od roku 1863, kdy byl u sv. Vojtěcha jmenován chorregentem, bohatý hudební život. K účinkování zval uznávané pěvce Národního divadla, k nimž patřili zejména Marie Sittová, Betty Fibichová, Josef Lev, Bohumil Benoni, Vilém Heš nebo Berta Lautererová, pozdější choť Försterova syna Josefa Bohuslava Foerstera. V době svých studií na varhanické škole poznal Josefa Förstera také Antonín Dvořák, který v tomto kostele působil jako varhaník od 15.2. 1874 do 15.2. 1877. Jako člen České akademie pro vědy, slovesnost a umění pracoval Josef Förster ve správní komisi v letech 1902 až do své smrti. V kostele sv. Vojtěcha se zasloužil o prosazení stavby nových varhan, kterou provedla v roce 1877 bavorská firma Steinmayer z Öttingen.

Soubory

Foerster_Nedelni_o_pate_plakat_19_6 - typ: PDF / velikost: 1.32M